MOTOSIKAL B-FULL

Proses Pengambilan Lesen Motosikal B -Full

LESEN MEMANDU MOTOSIKAL KELAS B2.

BERUMUR 16 TAHUN 1 HARI.

SIHAT TUBUH BADAN. OKU PERLU MENDAPAT SURAT AKUAN DARIPADA DOKTOR.

KELULUSAN MEMBAWA MOTOSIKAL TIDAK MELEBIHI 250 SP (CC) BAGI KELAS B2 DAN MELEBIHI  500 SP (CC) BAGI KELAS B